Johanna Karlsson

E-post: johanna@johanna-karlsson.se SMS: 0709-124743

Kontakta mig om önskad dag och tid via sms eller e-post!

Postural tränare: Diplomerad OptimumTränare och OptimumMindCoach

 • Behandling:
  • OptimumTräning, 90 min, 1900 kr
  • OptimumMind, 90 min, 1900 kr
  • Tillfälligt erbjudande, 500 kr per besök för att prova en av metoderna under fyra besök.
  • OptimumTräning för kontoret, föredrag och övningar i grupp, 60 min, 1900 kr

Vem behöver postural Optimum-träning och -behandling?

Nästan alla människor mår bättre av postural träning och behandling. Övningarna är enkla och ger snabb effekt. Har du värk är det verkligen relevant att med Optimummetoden arbeta bort värken, men metoden fungerar också bra i förebyggande eller prestationshöjande syfte.

 • Minskad smärta och skaderisk
 • Förbättrad hållning
 • Bättre funktion, styrka och rörlighet
 • Optimerad prestationsförmåga

Vad är postural träning och Optimummetoden?

Postural träning den nya succémetoden som ger bestående effekter. Det är en kombination av väl utvalda övningar och manuell behandling i syfte att skapa balans och rörlighet mellan de muskler som håller upp kroppen och andra muskler. Postural terapi utvecklades först av amerikanerna Peter Egoscue. Fysioterapeuten och forskaren Markus Greus tog postural träning till Sverige och vidareutvecklade träning och behandling till Optimummetoden (www.optimum-metoden.se/optimumtraning).

Trots att många tränat rehab, core och annan träning är det väldigt vanligt med smärta i muskler och leder och återkommande skador. Ofta har man tränat ”fel” muskler och inte de muskler som är designade för att hålla uppe på rätt sätt och smärtfri. Felaktig kroppshållning och rörelsemönster anses vara en grundorsak till smärta och begränsning i rörelseförmågan. Genom att med Optimummetodens övningar och behandling korrigera hållning och rörelsemönster startar kroppens självläkning, symptom försvinner och prestationen ökar.

Hur går Optimumträningen till?

En noggrann funktions- och symptomanalys ligger till grund för behandling och skräddarsytt övningsprogram. Övningarna utförs sedan hemma mellan de 3-4 besök som brukar behövas för att nå uppsatt hälso- eller prestationsmål. Den egna kroppsvikten, en stol, en vägg och en kudde är de hjälpmedel som behövs för övningarna. Genomgången Optimumbehandling och -träning ger i de allra flesta fall bestående effekt. Du behöver inte komma tillbaka!

Vad är OptimumMind-coachning?

Det är en kombination av energipsykologiska tekniker och nyare förståelse för vad som ligger bakom mentala-känslomässiga upplevelser. Coachningen går ut på att med ett fåtal besök bli av med fobier, känslomässiga trauman, ångest, oro och stress för att hitta tillbaka till det välmående som egentligen är naturligt för oss (www.optimum-metoden.se/optimummind-coachning).