Sara Bergdahl


Sara Bergdahl – Body and soul worker

Kontakt: Email Telefon: 070 032 18 43

  • Certifierad och diplomerad massageterapeut, Axelsons Institute.
  • Kandidatexamen i hälsopedagogik och idrottsvetenskap, Gymnastik och idrottshögskolan.
  • Personlig tränare och livsstils rådgivare.
  • Pågående kurs i Optimumträning

Välkommen till mig som drivs av folkets egna hälsa!

Jag har arbetat som massageterapeut sedan 2013 och har utbildning i hälsa och kropp. Detta har lett till att mina behandlingar görs utifrån ett helhetsperspektiv, behandlingen blir mer effektiv och det blir enklare att återfinna balans.

Jag tror på hälsofrämjande insatser och drivs av ett salutogent arbetssätt (friskvård istället för sjukvård). Jag eftersträvar att behandla problematik utifrån grundorsaken till problemet. Mitt mål är att öka människors livskvalité och välbefinnande. Jag tycker det är viktigt att människor får den hjälp och stöd de behöver för att förbättra sin hälsa. Och jag kan hjälpa dej med det.

Behandlingar

  • Massage terapeutiskt behandling 60 min, 850kr  · Boka
  • Massage terapeutiskt behandling 90 min, 950 – 1200 kr

Beskrivning: Syftar till att förebygga ohälsa, främja snabbare återhämtning och bibehålla optimal funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa. Denna typ av massage är djupgående och riktar sig specifikt mot att återställa kroppens naturliga funktioner.

  • Medicinsk massageterapi, 60 min 850kr  · Boka
  • Medicinsk massageterapi, 90 min 950 – 1200 kr Boka

Beskrivning: Är en massagebehandling för personer med olika typer av besvär och tillstånd, såsom rygg-och nacksmärta, muskelstelhet, stressrelaterade besvär och sportrelaterade skador. En djupgående behandling som hjälper till att återställa och upprätthålla god fysisk funktion genom att lindra smärta, förbättra rörelseförmåga och främja allmän hälsa och välbefinnande.

  • Massage och Personlig träning/rehab för smärta i leder eller muskler, 90 min 1000kr · Boka

Beskrivning: En rehabiliterande träningsform och individuellt anpassad efter dina besvär Utifrån en muskel analys och en förståelse till grundorsaken till problemet går vi igenom specifika anpassade övningar och en funktions massage som sedan ska återställa balansen i kroppen och minska på smärta och stelheter.

Kurser

Friskvård för familjen

En kurs för ökad livskvalitet för familjemedlemmar och även par att lära sig enkla massagegrepp och behandlingsmetoder för att främja hälsa i familjen.

Kursen är ca tre timmar där jag på ett pedagogiskt sätt visar massagegrepp som varje person kan göra på en annan i familjen och där jag även går igenom olika tekniker för att förebygga hälsa och öka välmåendet!

Vid behov kan en individuell behandling göras då vi uppmärksammar varje persons behov för att må bättre och för att även minska eventuell smärta. Märker vi att det skulle behövas särskilda övningar för specifika svaga muskler så kan även effektiva hemma övningar läras ut.

Detta är ett utmärkt tillfälle att ge som present till en familjemedlem eller att prova på något nytt som kan gynna hela familjens mående.

Kursen kan väljas att göras i hemmet eller på min mottagning” Friskvård för dej” i Hökarängen.

Jag tar med mig massagebänk och olja.

Vid intresseanmälan eller frågor tveka inte att maila takti.boon.treatment@gmail.com eller ring mig 0700321843.

Kostnad: Normalpris 4000 kr. Introduktionspris 3000 kr fram till September 2024 Boka

ingår olja, och ett kompendium.

Personlig träning på en djupare nivå.

En nyfiket utforskande träning för dej som vill bli mer rörligare, starkare och öka sin medvetenhet om sin hållning samt få bättre kondition, bli av med smärta och stelheter i syfte att må bättre. Vi går igenom kroppens obalanser och vid behov kan även behandling förekomma för att öka prestationen.

Jag vill även rikta mig varmt till personer som är i stort behov av att använda fysisk aktivitet på recept och är i behov att hitta sin motivation till att börja träna.

500 kr/tim. Första besöket är gratis. Boka

Hälsocoaching

Ett hälsofrämjande samtal innefattar att stödja individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och att förbättra den. Samtalet syftar till att stärka individens egenmakt (empowerment) och får en central roll i sin hälsoutveckling. Att lyckas med en förändring är en utmaning som kräver att ta kontroll över rädslan.

400 kr/tim